Information från skolan

På grund av rådande omständigheter med Corona behöver all personal mer förberedelsetid på morgonen för att kunna strukturera upp skoldagen. På grund av det börjar skoldagen kl 08.45.

19 mars 2020