Tiundaskolan klar för inflyttning

Tiunda skola och förskola är klar och i höst flyttar 800 barn och elever in i de ljusa lokalerna. Tack vare ett effektivt partneringsamarbete i byggprocessen och en ytsmart och flexibelt byggd skola är projektet klart i tid och har kostat 36 miljoner mindre än budgeterat.

Under tre år har Tiundaskolans elever gått i lokaler i Fyrisskolan, men nu står de nya lokalerna klara att ta emot dem och 144 förskolebarn. Skolan har utrymme för 1 000 barn och elever men till att börja med är det 800 som flyttar in.

Lokalerna är byggda utan korridorer och med lärmiljöer som är grupperade i arenor av olika storlek och som är utrustade för ett flexibelt arbete. Eleverna är indelade i arbetslag. I arbetslag F–3 ingår 100 elever och deras lärare, förskollärare och fritidspedagoger. I arbetslag 4–6 och 7–9, som är sex stycken, ingår cirka 120 elever och deras lärare och fritidspedagoger. Alla arbetslag har en arbetslagsarena. Inom den finns olika typer av lärmiljöer, till exempel lärosalar, arbetsrum, närateljé för praktiskt arbete, grupprum och miniforum för kortare samlingar, genomgångar och filmvisning. I skolan finns även bibliotek, idrottshall, storkök och utrymmen för fritidsverksamhet.
– Det pedagogiska arbetet på Tiunda ska fortsätta att utvecklas och skolan är byggd för att möta de förändrade behov som finns i samhället idag. Förskolan och skolan ska förbereda barn och elever på studier, yrkesliv och livslångt lärande i vårt globaliserade, digitala kunskapssamhälle i snabb förändring, säger Birgitta Pettersson, utbildningsdirektör.

Tiunda är byggd på ett nytt sätt också ur hållbarhetsperspektiv. Ventilationen anpassas automatiskt efter hur många som vistas i lokalerna. Här finns även solceller och saltvattenbatterier för lagring av solenergi som beräknas ge tolv procent av verksamheternas totala energiförbrukning. Det är en ny och innovativ teknik som Uppsala kommun är först i Skandinavien med att använda.
– Vi är stolta över att vi har lyckats så väl med hela byggprocessen och att skapa en skola som hör framtiden till med de hållbara energilösningar som vi har byggt, säger Annelie Johansson, vd på Uppsala kommun Skolfastigheter AB.

Utemiljön är utformad för att inspirera till lek och rörelse och för att bedriva undervisning utomhus. Här finns bland annat konstgräsplan, klättervägg och sittytor. Meningen är att övriga Uppsalabor ska kunna använda dessa efter skoldagens slut. För att öka tryggheten finns omfattande belysning på plats och områdets cykelbana går genom utemiljön för att öka närvaron av många personer på platsen.

Delar av Ingrid Atterbergs väggfasta tegelkonst från 1962, då den ursprungliga skolan byggdes, finns kvar. Dessutom finns ny konst skapad av Erika Lövqvist, Jenny Nolstam och Anton Alvarez. Konsten kommer att visas för allmänheten i samband med Kulturnatten i höst.
– Uppsala ska vara en trygg och attraktiv kommun att leva i. När vi får fler barn och unga de kommande åren behöver vi fortsätta att investera i skolan och bygga ut antalet platser. Med satsningen på nya Tiundaskolan kan vi erbjuda skollokaler anpassade för modern undervisning och studiero. Det är jätteviktigt för att höja elevernas kunskapsresultat och för ett Uppsala som håller ihop, säger Caroline Hoffstedt (S), utbildningsnämndens ordförande.
C F Møller Architects har gestaltat skola och idrottshall och VAP utemiljön.

För mer information:

Caroline Hoffstedt (S), ordförande i utbildningsnämnden
Telefon: 018-727 18 51
E-post:  caroline.hoffstedt@uppsala.se

Annelie Johansson, vd på Uppsala kommun Skolfastigheter AB
Telefon: 018-727 44 84
E-post: annelie.johansson@skolfastigheter.se

Birgitta Pettersson, utbildningsdirektör
Telefon: 018-727 70 07
E-post:  birgitta.pettersson@uppsala.se

Presskontakt:
Maria Hasselgren, pressansvarig
Telefon: 018-727 65 27

25 juni 2018